Om Dalbacken

Dalbacken idag

Dalbackens friskola har idag mellan 70–80 elever, de flesta boende i de närliggande byarna, Hemmingsmark och Blåsmark. Dalbacken kan erbjuda en varierad och inspirerande utemiljö med närhet till skog och natur, volleybollplan samt en större grönyta som oftast används som fotbollsplan. Det finns även en multiarena som eleverna kan nyttja till att åka kickbike, skateboard m.m. Alltid såklart under en vuxens uppsikt. På vintern förvandlas dessa ytor till skidspår, pulkabackar och ishockeyplan. Innemiljön på skolan är gemytlig och skapar med sin utformning möjligheter till samverkan mellan klasserna.

På Dalbacken tycker vi det är viktigt att eleverna uppmuntras till att umgås över åldersgränserna. Detta förstärker vi genom att ha gemensamma temadagar och en fadderverksamhet där målsättning är att de äldre skapar en trygg miljö för de yngre. De äldsta eleverna på skolan anordnar rastaktiviteter under vissa raster för att alla elever på Dalbacken ska känna att de alltid har ett sammanhang att vara med i på rasterna.

Vi på Dalbacken är mycket stolta över vår skolmat, som lagas i vårt skolkök av vår fantastiska personal med både värme, omtanke och från de bästa råvaror. Vi samarbetar och handlar gärna av ortens producenter såsom Emma odlar och Kråknabben där vi på skolan får ta del av lokalodlade grönsaker och lokalproducerat kött.

Vi på Dalbacken försöker alltid utveckla vår skola och anpassa oss efter den
elevgrupp som för tillfället går på skolan. Vi är mycket stolta över vår skola!

Vår värdegrund

På Dalbacken pågår ständigt ett viktigt värdegrundsarbete där elever och personal samarbetar med varandra för att skapa en skolmiljö där alla trivs, mår bra och får möjlighet att utvecklas. Vi i personalen använder oss av fyra viktiga begrepp som vi kontinuerligt samtalar om och bär med oss
för att möjliggöra detta.
Mer om värdegrunden