Verksamheten i bilder

Likvärdighet – Samsyn – Tillgänglig lärmiljö

Klassrummen

Skolbiblioteket Bokskogen

Dalbacken restaurangen

Rastbodan