Fritids på Dalbacken

På Dalbackens fritids har vi ca 50 barn inskrivna, främst från årskurserna F-4. Här arbetar behöriga fritidspedagoger med stöd av skolans resurspedagoger. På vårt fritids vill vi erbjuda barnen en trygg, utvecklande och framför allt rolig miljö där varje barn får möjlighet att
växa och utforska sin omvärld.

Vi har en fantastisk utemiljö som vi nyttjar varje dag året runt Vi går ofta till ett närliggande skogsparti som vi kallar Sjumilaskogen, där har vi en eldstad, kojbyggen och en linbana och allt annat som naturen erbjuder. När vi är i Sjumilaskogen tränar vi på hur man ska bete sig i naturen på ett hållbart sätt!

För oss är det viktigt att barnen lär sig att klä sig på rätt sätt och att tränas i att vara ute oavsett väderlek eller årstid.

Den innemiljö vi har att tillgå är en sporthall, klassrum och mindre grupprum där olika aktiviteter anordnas varje eftermiddag. Vi på Dalbackens fritids vill  erbjuda våra barn en variation av aktiviteter, och därför ändrar vi kontinuerligt vårt program.