Vår värdegrund

På Dalbacken pågår ständigt ett viktigt värdegrundsarbete där elever och personal samarbetar med varandra för att skapa en skolmiljö där alla trivs, mår bra och får möjlighet att utvecklas. Vi i personalen använder oss av fyra viktiga begrepp som vi kontinuerligt samtalar om och bär med oss för att möjliggöra detta.

Värdeord Dalbacken

Trygghet - Roligt - Kunskap - Unikhet

Trygghet

Att känna sig trygg är i själva grunden att må bra som människa, barn som vuxen. Detta gäller i vårt samhälle likväl som i skolans miljö. På Dalbacken strävar vi efter att varje barn känner sig trygg varje dag, detta sker genom att vi vuxna är närvarande, lyhörda och engagerande. Trygghet ger oss också förutsättningar till lärande.

Roligt

Idag glömmer vi ofta bort den enklaste ingrediensen till motivation - att ha roligt. Det kostar inget att ha roligt och man kan ha det oavsett årstid eller plats. På Dalbacken vet vi att om vi vill nå till ett speciellt mål, så är det enklare om man har roligt längs vägen. Vi som arbetar på Dalbacken vill ge våra elever roligheter genom att vara inlevelsefulla, påhittiga och professionella!

Kunskap

Det finns ingen mall på hur man lär sig saker, det kan ske när, var och hur som helst. Det finns heller ingen gräns i hur mycket kunskap man kan bära. Just glädjen att känna att man lärt sig något kan ge en människa en positivare självkänsla och självbild. Vi på Dalbacken strävar efter att våra elever ska ges nya kunskaper och lära sig mer om hur just dem lär sig bäst. Detta vill vi uppnå genom att vara ämneskunniga, pedagogiska och genom att erbjuda varierade och mångsidiga arbetssätt.

Unikhet

Att få vara unik är att få möjligheten att vara sig själv. Om man får vara sitt unika jag så skapas en självkänsla och ett självförtroende som gör att man vågar ta sig an utmaningar av olika slag. Alla behöver lära sig att acceptera varandra för den man väljer att vara och framför allt få individen att känna sig accepterad för sin egen unika person. Vi på Dalbacken vet vikten av att varje elev får känna sig omtyckt och uppskattad för sin personlighet och inte för sina handlingar. Vi som arbetar på Dalbacken vill ge varje elev sin egen unikhet genom att vara ödmjuka, fördomsfria och inlyssnande!