Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Elevhälsa 2019/2020

Skolsköterska

Jennie Blylod
070-3206360
0911-696583

Finns på plats på Dalbacken Torsdagar jämna veckor.

Kurator

Eva Bergström
info@evasrest.se
070-6734229

Skolläkare

Magnus Tufvesson

Mottagning på Bergsviksskolan 1 ggr/månad. Tidbokning sker via skolsköterskan.